<<< Föregående    Nästa >>>

Lars Ohlys toleranshuva:
The Conspiracy

En protyp skickad till Lars Ohly för utvärdering. Försedd med följande citat från Vänsterpartiets partiprogram:

"Nationalismen har ingen plats i en demokratisk vänsterpolitik. Dess funktion är att dölja klass- och könsmotsättningar och ersätta dem med myter om kulturell och etnisk gemenskap."