<<< Föregående    Nästa >>>

Mona Sahlins toleranshuva:
Openness for the Posibilities of Diversity and Mutual Respect Etc.

En protyp skickad till Mona Sahlin för utvärdering. Försedd med följande citat från Socialdemokraternas partiprogram:

"En politik för jämlikhet är en politik för integration, som bygger på en öppenhet för mångfaldens möjligheter och på ömsesidig respekt mellan invandrade och infödda."