Vad innebär det att se en annan människa? Vem är jag som betraktar? Vem är du som blir betraktad? Och vice versa.

Toleranshuvan är en kampanj som uppmuntrar människor att reflektera över sin egen och andras tolerans. Genom att ta på sig en huva kan man se världen ur ett nytt perspektiv.

Alla — oavsett förutsättningar — kan ta på sig en huva och bli en del av toleransens gemenskap. Alla kan sy sin egen huva. Huvan kan dekoreras hur som helst! Do It Yourself — allt är välkommet! Mångfalden är välkommen. Under huvan är vi alla lika värda. Med en toleranshuva på sig kan man betrakta världen och medmänniskorna med nya ögon — man kan se allt och alla med toleransens ögon.

Toleranshuvan är en del av projektet Invisible Empire som är ett samarbete mellan Malmö stad, Kulturrådet, Irmar, Central Theater Leipzig, Framtidens kultur, Folkuniversitet, Institutet, Neon Gallery m. fl.